Close

Žodynas

Boizou L., Bumbulienė I., Kovalevskaitė J., Rimkutė E., Vaičenonienė J. (sud.) 2022: Lietuvių kalbos arbitraliųjų kolokacijų žodynas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. ISBN 978-609-467-523-2, https://doi.org/10.7220/9786094675232.

Šiame žodyne yra pateikiamos „Lietuvių kalbos pastoviųjų žodžių junginių duomenų bazėje“ (žr. https://resursai.pastovu.vdu.lt/paieska/paprastoji) sukauptos lietuvių kalbos kolokacijos, kurios laikytinos arbitraliosiomis kolokacijomis (toliau AK) (pvz., skirti dėmesį, platus akiratis) ir skiriasi nuo trivialiųjų kolokacijų (pvz., graži moteris, saulėta diena). Šioje duomenų bazėje yra 18790 kolokacijų, 8861 iš jų laikoma AK.

Pagrindinėje žodyno dalyje AK išdėstytos pagal daiktavardį, nes jis dažniausiai būna pagrindinis kolokacijos žodis (bet nebūtinai sintaksiškai pagrindinis žodis). AK yra įvairios struktūros: su būdvardžiais, su daiktavardžiais, su veiksmažodžiais (pastarosios kolokacijos sugrupuotos ir pagal sintaksinį ryšį).

Pirmajame priede pateikiamos visos į žodyną įtrauktos AK, išdėstytos pagal abėcėlę. Prie kiekvienos kolokacijos pateikiamos kaitybinės formos, išdėstytos dažnio mažėjimo tvarka (dažnis pažymėtas skliaustuose).

Antrajame priede yra pagal abėcėlę išdėstyti visi žodžiai (jų lemos), kurie pavartoti žodyne pateiktose kolokacijose. Į AK įeina 1202 daiktavardžiai, 742 veiksmažodžiai, 366 būdvardžiai, 7 prielinksniai, 6 įvardžiai, 4 prieveiksmiai.