Close

Publications

Kovalevskaitė J., Rimkutė E., Vaičenonienė J. 2022: Daugėja lietuvių kalbos pastoviesiems žodžių junginiams skirtų išteklių (New Resources of Lithuanian Multi-Word Expressions). Pasaulio lietuvis.

Kovalevskaitė J., Rimkutė E., Vaičenonienė J. 2021: Arbitraliųjų lietuvių kalbos kolokacijų nustatymas (Identification of Lithuanian Arbitrary Collocations). Bendrinė kalba 94, 1–37. doi.org/10.35321/bkalba.2021.94.06.

Kovalevskaitė J., Rimkutė E., Vaičenonienė J. 2021: Automatizuotas arbitraliųjų kolokacijų atpažinimas: būdvardžių ir daiktavardžių kolokacijos (Automatic Recognition of Arbitrary Adjective-Noun Collocations). Studies about Languages /Kalbų studijos 39, 71–84.

Vaičenonienė J., Kovalevskaitė J., Rimkutė E. 2021: Kolokacijų vertimas: žvilgsnis į vertėjų virtuvę (Translation of Collocations from the Translator’s Point). Gimtoji kalba 2, 3–14.